مشاوره و طراحی کارخانه های چینی بهداشتی

طراحی و نصب انواع ماشین آلات چینی بهداشتی:
  1. طراحی ،ساخت و نصب کابین دوار لعابزنی چینی بهداشتی
  2. طراحی ،ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید چینی بهداشتی
  3. طراحی ،ساخت و نصب خط اتوماتیک توالت فرنگی
  4. طراحی و ساخت همزن های استیل 2000 لیتری لعاب