درباره تندرسازه

تاریخچه گروه صنعتی تندر سازه
گروه صنعتی تند سازه یزد در سال 1375 با هدف قطع وابستگی و تامین نیازمندیهای صنایع چینی ، سرامیک ،آجرنسوز، کاشی ،پتروشیمی ،نفت تاسیس گردید.

تولیدات این شرکت با برخورداری از مهندسین و کادر فنی مشخص قابل رقابت با مشابه خارجی آن می باشد.

در حال حاضر در کارخانجات سراسر ایران نصب و در حال استفاده می باشد. مانند:

چینی بهداشتی ایساتیس یزد

چینی بهداشتی ارس تبریز

چینی بهداشتی مینا قزوین

چینی بهداشتی کرد کرمانشاه

چینی بهداشتی رنگینه های معدنی رفسنجان

چینی بهداشتی کسری یزد

چینی بهداشتی الماس نوید یزد

چینی بهداشتی نگین سرام یزد

چینی بهداشتی گهر فام یزد

چینی بهداشتی مرجان یزد

چینی بهداشتی آرین یزد

چینی بهداشتی میبد سرامیک

چینی بهداشتی الوان کاشی یزد

چینی بهداشتی گلوله ایساتیس یزد

چینی بهداشتی مروارید یزد

چینی بهداشتی الوان سرام همدان

چینی بهداشتی همدان

چینی بهداشتی کیمیا سرام همدان

چینی بهداشتی سمکو همدان

چینی بهداشتی صدف آباده

آجرنسوزنما کویریزد

چینی بهداشتی برزین سپید میبد

چینی بهداشتی سحر سرام 

چینی بهداشتی سرمدسرام

چینی بهداشتی یاقوت(بافق)

کلیدواژه ها